NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt


Konferens i Strömstad 13-14 oktober 2011


Under våren och hösten har arbetet med tema-studierna
börjat ta form. På konferensen i Strömstad kommer vi att
presentera och diskutera resultat från hittills genomförda
aktiviteter inom temastudierna. Syftet med konferensen
är att informera om forskningsarbetet och involvera
deltagarna för att få impulser inför det fortsatta arbetet.

Ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter med andra deltagande kommuner och ta del av deras framgångskoncept.


Vi utlovar två intensiva, inspirerande och givande dagar.


Välkomna !

pdf.png Konferensprogram Strömstad 2011


Bilder från konferensen (PDF):

pdf.png Inledning konferensen


pdf.png De åtta temastudierna


pdf.png Kris och framgång


pdf.png Demokrati och politisk handlingskraft


pdf.png Samverkan som startegi


pdf.png God ekonomisk hushållning


pdf.png Tillväxt som strategi


pdf.png Styrning och organisering


pdf.png Samarbete mellan politiker och tjänstemänFör mer information vänligen kontakta

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

_11_dsc0537-2.jpg


    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se