NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Konferens i Göteborg den 18-19 juni


p1030435_fixad.jpg

Efter tre års forskning vet vi en hel del om kommuners hantering
av besvärliga situationer. Den 18–19 juni summeras ”det nationella
kommunforskningsprogrammet 2010–2012” och behovet av framtida
forskning diskuteras. I egenskap av deltagande kommun är ni varmt
välkomna att delta på denna konferens.Vi ser fram mot att samla er alla och få möjlighet att presentera och
diskutera de resultat och lärdomar som tre års forskning genererat.


Under konferensen tänkte vi även passa på att tillsammans med er blicka
framåt mot andra aktuella och högintressanta forskningsstudier, vilket
kommer ligga till grund för en förlängning av det nationella
kommunforskningsprogrammet.


Vi hoppas att ni under två inspirerande och trevliga former vill ta tillfället
i akt och träffas för att utbyta erfarenheter med medverkande forskare
och deltagande kommuner.


----------------------------------------------------------------------


pdf.png Konferensprogram Göteborg 2013

----------------------------------------------------------------------

Program den 18 juni

12.00 Ankomst och lunch Clarion Hotel Post, Göteborg

13.00 Välkommen!

13.30 Lärdomar och slutsatser efter 3 års forskning

14.45 Kaffe

15.15 Workshops: Forskning och framtida utmaningar. Vad behövs?

17.00 Samling för gemensam aktivitet med efterföljande middag med Göteborgs stad som värd.

Program den 19 juni

08.30 Summering av första dagens diskussioner

09.00 Uppstart del två av kommunforskningsprogrammet

10.00 Kaffe

10.30 Avslutande summering. Hur tar vi nästa steg?

12.00 Lunch

13.00 Slut

Målgrupp: Politiker och ledande tjänstemän i alla deltagande kommuner.

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 404 23 Göteborg.

Tid: Från kl. 12.00 den 18 juni till kl. 13.00 den 19 juni.

Avgift: 2 900 kr per deltagare.

OBS! Kost och logi den 18–19 juni ingår.

Anmälan: Maila till sofia.rasmusson(a)kfi.se eller ring 031-786 59 00.

Vid behov av specialkost, vänligen meddela detta i samband med anmälan.

Sista anmälningsdag är den 28 maj 2013.

OBS! Anmälan är bindande.

För mer information vänligen kontakta

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se