NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Forskningsprogram


I juni 2009 genomfördes en konferens med anledning av den

samhällsekonomiska utvecklingen och konsekvenser för kommunsektorn. En grupp forskare och praktiker möttes för att resonera om behovet av studier av det som av många beskrevs som "krisen". Ett resultat av konferensen och diskussionerna blev att de fem universitetsanknutna forskningsinstitutionerna inom kommunal ekonomi och politik gjorde gemensam sak och tillsammans utvecklade ett forskningsprogram.

Programmets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare från de fem forskningsmiljöerna och företrädare för de kommuner som har uttryckt intresse för att delta i forskningsprogrammet. Intresset har kommit till utryck i samtal med kommunföreträdare som har berättat om erfarenheter från besvärliga situationer, erfarenheter som behöver analyseras och ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt rusta organisationen för framtiden.

Den första delen av forskningsprogrammet pågick mellan 2010-2013. Den andra delen av forskningsprogrammet pågår mellan 2014-2016.

Kontakt.jpg

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se