NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Det Nationella kommunforskningsprogrammet (natkom) är nu avslutat

Det Nationella kommunforskningsprogrammet har gemensamt drivits av de fyra kommunforskningsinstituten i Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm under åren 2010-2017. I natkom 1 (2010-2013) var temat hur kommuner hanterar besvärliga situationer. I natkom 2 (2014-2017) handlade om resursanpassning och verksamhetsutveckling.

Ett 50-tal kommuner har medverkat i forskningsprogrammet, deltagit på konferenser och låtit sig beforskas. Totalt har det inom ramen för natkom hållits sju konferenser och publicerats ett 40-tal rapporter (se rapporterna under publikationer). Det har varit ett spännande och givande forskningsprogram för både forskare och kommunföreträdare som kunnat mötas och diskutera kommunala angelägenheter ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Natkoms hemsida är öppen fram till den 2020-12-31.

Därefter finns rapporterna tillgängliga på kommunforskningsinstitutens hemsidor.

Göteborg 2017-10-12

För mer information om framtida aktiviter vänligen kontakta

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se