NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Konferens i Piteå den 14-15 maj


_08_dsc_5184.jpg

Äntligen är det dags att samla deltagande kommuner

och forskare i Natkom del två till en gemensam kickoff.

Enligt tradition förläggs Natkoms årliga konferenser till olika platser

runt om i Sverige. Den här gången är det Piteå kommun som är värd

för konferensen.

Under våren intervjuar vi kommunledningarna i de deltagande kommunerna

som en del av forskningsprogrammets inledande portalstudie. Under konferensen

i Piteå kommer vi att presentera och diskutera intervjumaterialet tillsammans med er.

Tanken är att diskussionerna ska ligga till grund för de fortsatta studierna.

Vi hoppas att ni under inspirerande och trevliga former vill ta tillfället i akt och träffas

för att utbyta erfarenheter med medverkande forskare och företrädare för deltagande

kommuner.

Två upplevelserika, givande och vårvackra dagar i Piteå utlovas!

----------------------------------------------------------------------


pdf.png Konferensprogram Piteå 2014

----------------------------------------------------------------------

Program den 14 maj

12.00 Ankomst och lunch Pite Havsbad

13.00 Välkommen! Natkom del två

13.30 Demografiska och ekonomiska utmaningar,

Per Sedigh, Sekreterare i Programberedningen

för välfärdsfinansieringen SKL

14.45 Kaffe

15.00 Presentation portalstudien

16.00 Piteå kommun tar oss på en upplevelserik resa i kommunen.

-18.00

19.00 Piteå kommun bjuder in till en geniun och exotisk matupplevelse i Kåta

Program den 15 maj

08.30 Workshops

09.00 Fortsättning workshops

10.00 Kaffe

10.30 Avslutande summering. Hur går vi vidare?

12.00 Lunch

13.00 Slut

Målgrupp: Politiker och ledande tjänstemän i alla deltagande kommuner.

Plats: Pite Havsbad, 941 28 Piteå. Telefon 0911-327 00.

Tid: Från kl. 12.00 den 14 maj till kl. 13.00 den 15 maj.

Avgift: 2 500 kr per deltagare.

OBS! Kost och logi den 14-15 maj ingår.

Anmälan: Maila till sofia.rasmusson(a)kfi.se eller ring 031-786 59 00.

Vid behov av specialkost, vänligen meddela detta i samband med anmälan.

Sista anmälningsdag är den 2 maj 2014.

OBS! Anmälan är bindande.

För mer information vänligen kontakta

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se