NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Konferens i Lund 12-13 oktober 2012_10_dsc_6467.jpg

Under våren och hösten har arbetet med tema-

studierna pågått för fullt och framkomna resultat

väcker en hel del intressanta frågor.

Under konferensen i Lund kommer vi att presentera,

testa och diskutera resultaten från hittills genomförda

aktiviteter inom temastudierna tillsammans med er deltagare.

Vi hoppas att ni vill ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter med
oss och de andra deltagande kommunerna.

Två intensiva, inspirerande och givande dagar utlovas!

----------------------------------------------------------------------


pdf.png Konferensprogram Lund 2012

----------------------------------------------------------------------

Program den 11 oktober

12.00 Ankomst och lunch Scandic Star hotell, Lund

13.00 Välkommen!

13.30 Presentation av genomförda aktiviteter och resultat från temastudierna

14.45 Kaffe

15.15 Fortsättning presentation av temastudierna

15.45 Workshops med djupare redogörelse och diskussion kring resultat från temastudierna

17.00 Samling för gemensam aktivitet med efterföljande middag.

Program den 12 oktober

08.30 Summering av första dagens diskussioner

09.00 Fortsättning workshops

10.00 Kaffe

10.30 Avslutande summering. Hur går vi vidare?

12.00 Lunch

13.00 Slut

Målgrupp: Företrädare för politisk ledning, opposition samt

förvaltning i alla deltagande kommuner

Plats: Scandic Star, Glimmervägen 5, 220 11 Lund

Tid: Från kl. 12.00 den 11 oktober till kl. 13.00 den 12 oktober.

Avgift: 2 500 kr per deltagare.

OBS! Kost och logi den 11–12 oktober ingår.

Anmälan: Maila till sofia.rasmusson(a)kfi.se eller ring 031-786 59 00.

Vid behov av specialkost, vänligen meddela detta i samband med anmälan.

Sista anmälningsdag är den 14 september.

OBS! Anmälan är bindande.

För mer information vänligen kontakta

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se