NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

2016-04-21

Konferens i Stockholm 30 november - 1 december

_18_img_7191-2.jpgpdf.png Program 30 nov - 1 dec - Stockholm

Konferensen vänder sig till politiker och tjänstemän i
de kommuner som deltar i forskningsprogrammet.

Det nationella kommunforskningsprogrammet

har pågått sedan 2010 och nu är det dags

för den årliga men också avslutande konferensen

i forskningsprogrammets andra del.


Alla pågående studier planeras att färdigställas

under 2016 och på konferensen kommer

vi att presentera och diskutera resultaten från

dessa (på andra sidan av denna inbjudan finns

kortare beskrivningar av studierna). Under

konferensen kommer vi också att göra en avslutande

summering av programmet.


Ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter med deltagande

forskare och kommunföreträdare.

Välkommen till två intensiva, inspirerande och

givande dagar i Stockholms stadshus med övernattning

på Mornington hotel.

Program den 30 november

12.00 Ankomst till och lunch på Stockholms stadshus

13.00 Välkommen!

13.30 Presentation av genomförda studier

14.30 Kaffe

15.00 Presentation av genomförda studier forts.

16.00 Guidad tur i Stockholms stadshus

17.00 Bussfärd till Mornington hotel

19.00 Stockholms stad bjuder in och står som värd

för middag i stadshuset

Program den 1 december

08.30 Presentation av genomförda studier

10.00 Kaffe

10.30 Presentation av genomförda studier forts.

11.30 Avslutande summering

12.30 Lunch

13.30 Hemresa

För mer information vänligen kontakta

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se