NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt
Kommuner

Styrgrupp

Forskare

Styrgrupp

Roland Almqvist, Docent, Ekonomie doktor
Föreståndare för Institutet för kommunalekonomi (IKE) Stockholms universitet
roland.almqvist(a)fek.su.se


Pierre Donatella, Fil lic

Bitr föreståndare | Kommunforskning i Västsverige (KFi)

pierre.donatella(a)kfi.seUlf Ramberg, Ekonomie doktor
Föreståndare | Rådet för Kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU), Lunds universitet
ulf.ramberg(a)fek.lu.se


Viveka Nilsson, Filosofie doktor

Administrationsansvarig | Kommunforskning i Västsverige (KFi)

viveka.nilsson(a)kfi.se


Johan Wänström, Filosofie doktor
Junior universitetslektor | Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet

johan.wanstrom(a)liu.se

Styrgrupp.jpg

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se