NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt
Kommuner Styrgrupp

Forskare

Forskare


Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet

Leif Jonsson, CKS

Johan Wänström, CKS


​​

Institutet för kommunalekonomi (IKE) vid Stockholms universitet

Roland Almqvist, IKE

Olle Högberg; IKE

Arne Sjöblom, IKE

Niklas Wällstedt, IKE


Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid
Göteborgs universitet

Johan Berlin, KFi
Björn Brorström, KFi

Sara Brorström, KFi

Pierre Donatella, KFi

Nomie Eriksson, KFi

Christian Jensen, KFi
Mikael Löfström, KFi
Viveka Nilsson, KFi
Rolf Solli, KFi

Rådet för Kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet

Jonas Fjertorp, KEFU

Mikael Hellström, KEFU

Rolf Larsson, KEFU

Ola Mattisson, KEFU

Alexander Paulsson, KEFU

Ulf Ramberg; KEFU

Torbjörn Tagesson, KEFU

Anna Thomasson, KEFU

Forskare.jpg

Foto: Anders Järkendal
    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se