NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt
Publikationer Rapporter Erfa-rappoter

Övriga publikationer

Övriga publikationer

Ofta används empirin från programmet till studier som publiceras i andra sammanhang.

Dessa publiceras i vetenskapliga artiklar, böcker och annat material som givits ut på
annat sätt än i programmets rapportserie.

Natkom I

Wällstedt, N., Grossi, G. & Almqvist, R. (2014). Organizational solutions for financial sustainability: A Comperative case study from the Swedish municipalities. Journal of Public Budgeting, Accounting & Management. 26(1): 181-218.


Wällstedt, N. & Almqvist, R. (2015). From ‘either or’ to ‘both and’: Organisational management in the aftermath of NPM. Scandinavian Journal of Public Administration. 19(2): 7-25.


Natkom II

Wällstedt, N. och R. Almqvist (2017). Budgeting and the Construction of Entities: Struggles to Negotiate Change in Swedish Municipalities. Public Management Review, 19(7): 1022-1045.

Wällstedt, N. och R. Almqvist (2017). ”Financial Resilience: The Swedish Case”. I Steccolini, I., Jones, M. och I. Saliterer (red), Governmental Financial Resilience, s 187-205. Emerald Publishing Limited,

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se